Cabeceira

  Congresos  
  CINDU 2009 Vídeos  
  CINDU 2011 Vídeos  
  CINDU 2013 Vídeos  
  CINDU 2017  
  Publicacións  
  Inscrición  
 

Pagamento 200 euros entre o 1 de febreiro e o 15 de maio de 2015 a Educación Editora:

1) Vía Paypal.

2) Vía tarjeta bancaria (TPV).

3) Por ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente de Educación Editora (0049 6143 86 2810006702, Banco de Santander- Campus Ourense, IBAN ES900049 6143 8628 1000 6702, SWIFT CODE BSCHESMM, BIC CODE BSCHESMMXXX) indicando só o nome e apelidos, DNI ou pasaporte da persoa inscrita e o nome do congreso como CINDU 2015. Así que efectúe o ingreso ou transferencia bancaria deberá no Menú de preinscrito entrar en Realizar a inscripción e adxuntar unha copia dixitalizada do respectivo comprobante.

 
 

Pasos para realizar a inscrición:
1) Realice a preinscripción.
2) Acceda como usuario ao perfil privado.
3) Inscríbase accedendo dende a aúa área privada, no meú preinscritos á opción "Realizar inscrición".

 
  Aceptaranse inscricións ata cubrir o número de prazas  
  As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición  
  O pago de taxas inclue:  
 

Documentación do congreso.

Asistencia gratuita a todas as actividades programadas do congreso.