Cabeceira
  1. Asistencia
 
 

Polo menos un dos asinantes de cada comunicación ou taller aceptado debe inscribirse no congreso.

 
     
  2. Presentación de comunicacións (oral, póster ou taller)
 
     
 

Enviarase antes do 1 de abril de 2009 o título, autores, palabras clave e resumo (extensión máxima de 150 palabras) de cada comunicación, como arquivo adxunto a un correo electrónico a congreso.docencia@uvigo.es .
Pódense utilizar calquera dos idiomas do congreso (galego, castelán, inglés, francés e portugués).
O texto completo das comunicacións enviarase antes do 1 de maio do 2009.
Despois da presentación das comunicacións no congreso deberase enviar o texto completo axustándose ás normas de publicación.

 
     
  3. Comunicacións presentadas  
     
  4. Difusión  
  En publicacións en ebook e papel e tamén se poderán consultar os vídeos en Uvigo-TV.  
 
 
  5. Acreditación  
  Tanto a asistencia como a presentación de comunicacións ou talleres recibirán recoñecemento mediante a correspondente acreditación.  
 
Pé de páxina