Cabeceira
 


1. Inscrición

 
 

CAIXAGALICIA

Participantes que fagan o pagamento na Comunidade Autónoma de Galicia:
INV00055. (Comunicando o nome do congreso da Universidade de Vigo no que se matricula, o seu nome, apelidos e DNI ou pasaporte).

Participantes que fagan o pagamento por transferencia dende fóra da Comunidade Autónoma de Galicia:
2091 0501 64 3110000201 (CAIXAGALICIA O.P-VIGO-TAXAS)

Participantes que fagan o pagamento por transferencia dende o estranxeiro:
ES29 2091 0501 64 3110000201 co código SWIFT CAGLESMM e o código do curso INV00055. (Comunicando o nome do congreso da Universidade de Vigo no que se matricula, o seu nome, apelidos e DNI ou pasaporte).

 
 
 
     
  Aceptaranse as inscricións ata cubrir o número de prazas.

 
  As prazas cubriranse por rigorosa orde de preinscrición.

 
  O pagamento das taxas inclúe:  
 

Documentación do congreso.

Asistencia a tódolos actos do congreso, incluídas as visitas guiadas.

Cafés que se servirán durante o congreso, así como a recepción do día 2 e comida do día 3.

 
 
Pé de páxina